PlanetProof - Boerderij Chips

Waarom is Boerderij Chips PlanetProof?

Wat is ”On the way to PlanetProof”?

Boerderij Chips is ”On the way to PlanetProof” , maar waar staat planet proof precies voor?

‘On the way to PlanetProof’ is een onafhankelijk duurzaamheidskeurmerk voor zuivel, groenten en fruit, eieren, bloemen, planten, bomen en bloembollen. PlanetProof producten zijn duurzamer geproduceerd. Zo weet je zeker dat je een product koopt dat goed is voor mens, dier, natuur en milieu.

Wie mogen het keurmerk gebruiken?

Alléén boeren en tuinders die aan strenge eisen voldoen, mogen het keurmerk On the way to PlanetProof gebruiken. Deze leveranciers worden gecertificeerd als ze op duurzamere wijze produceren of telen. Ook handelaren, verpakkers en bewerkers van producten moeten aan de PlanetProof criteria voldoen. Dit wordt allemaal gecontroleerd door externe onafhankelijke partijen.

On the way to PlanetProof boeren, wij dus, en tuinders werken aan schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede waterkwaliteit en dierenwelzijn. Ze besteden aandacht aan meer natuur op het landbouwbedrijf, circulair afval verwerken en recyclen. De eisen voor PlanetProof worden ieder jaar herzien en waar mogelijk aangescherpt.

On the way to Planet Proof

Waarom is On the way to PlanetProof belangrijk?

Wat we nú doen, heeft gevolgen voor later. PlanetProof houdt rekening met mens, dier, natuur en milieu. Ook helpt On the way to PlanetProof boeren en tuinders om doelgericht aan de Sustainable Development Goals van de United Nations te werken. Met PlanetProof kies je voor duurzamere producten.
‘‘On the way to PlanetProof’ is per 2019 de nieuwe en internationale naam voor Milieukeur agro/food producten.

Waarom is Boerderij Chips On the way to Planet Proof?

  • de aardappelen die als grondstof dienen voor boerderijchips is 100% gegarandeerd “PlanetProof”, omdat wij maar 1 leverancier van  aardappelen hebben… dat zijn wijzelf
  • de aardappelen groeien allemaal  rondom onze boerderij
  • ze liggen bij ons in opslag in de loods op de boerderij
  • daarom geen transport van aardappelen en daarmee een grote reductie van CO₂ uitstoot
  • de energie wordt zoveel mogelijk opgewekt via zonnepanelen en eventueel aangekochte energie is ‘’groen label’’
  • omdat wij onze aardappelen niet schillen maar intensief wassen produceren wij geen met zetmeel verontreinigd water
  • chips afval gaat naar een biovergister en de oude frituurolie wordt verwerkt in biodiesel
  • de aardappelen die ongeschikt zijn voor chips productie dienen als veevoer voor koeien.
  • afval van inpakfolie gaat naar de recycling. Onze chips folie bevat namelijk geen aluminium en kan  daarom gerecycled worden.

Alle redenen dus om als Boerderij Chips ”On the way to PlanetProof te zijn.

Wil je meer weten of lezen over planet proof bekijk dan de website planetproof.nl, zelf ervaren? Koop een zak Boerderij Chips.

Bron: planetproof.nl